Results of National Teachers’ Competition for the best lesson plan

Private Salesian High School in Wroclaw,  as part of the project Erasmus + 2015-1-PL01-KA219-016727 organized the National Competition for the Best Teacher Lesson PlanTrail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe.” Among the winners were:

I place
Anna Torzewska  – Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Szymanowie
award: 10 cal tablet

II place
Maria Słobodzian – Zespół Szkół z Oddzialami Dwujęzycznymi im. bł. B. Markiewicza w Trzebosi
award: 8 cal tablet

III miejce
Grażyna Modrzewska – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Ostródzie
award:  e-book reader